Om KemTech

KemTech rådgiver om installationer og vandhygiejne

KemTech Aps bistår bygninger med store vandsystemer med sikring af drikkevandet, som fx almennyttige boligselskaber, andels- og ejerboligforeninger, ejendomsadministrationer, hoteller, restauranter, catering- og storkøkkener, offentlige forsyningsvirksomheder samt virksomheder beskæftiget inden for fødevare- og medicinalproduktion.

Vores mission er at tilbyde godkendte og velfungerende vandinstallationer, som lever op til bygningsreglementet. Vi rådgiver om løsninger og tilbyder produkter , der sikrer rent drikkevand i bygninger, optimal driftssikkerhed og minimale driftsomkostninger

Vores erfaring viser at få ved, at deres vandinstallationer udgør en risiko for at forurene drikkevandet.

Sammen med udvalgte partnere tilbyder vi specialistviden, om hvordan bygningers koldt- og varmtvandsinstallationer bedst sikres mod unødvendige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger og samtidig lever op til bygningsreglementet.

Rent drikkevand er noget, som de fleste mennesker i vores del af verdenen tager for givet, men dette vil formentligt ændre sig i fremtiden. Desuden vil omkostningerne til at opretholde den gode drikkevandskvalitet i hele værdikæden – fra produktion, kvalitetssikring til distribution – være stigende. Dertil skal lægges omkostningerne til at vedligeholde og renovere vandinstallationerne inde i bygningerne.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig KemTechs nyhedsbrev og få viden om sikring af drikkevandet, vedligeholdelse af vandinstallationer, god vandhygiejne og nyeste produkter på markedet til bygningens vandinstallationer. Vi udsender nyhedsbrev 2-4 gange om året. Du kan altid afmelde dig igen.