Rent vand

RENT VAND er en certificeringsordning, som varetages af KemTech ApS og vores samarbejdspartnere.

RENT VAND er garantien for, at bygningsejeren er bevidst om sit lovpligtige ansvar om velfungerende vandinstallationer, der sikrer drikkevandet i bygningen mod forurening fra behandlet vand.

RENT VAND og den tilhørende vandinstallationsattest udstedes som bevis på, at ejendommen har fået undersøgt og funktionsprøvet vandinstallationen i henhold til bygningsreglementet – herunder DS439 norm for vandinstallationer og DS/EN1717 sikring imod overstrømning af behandlet vand fra internt og eksternt vandledningsnet.

RENT VAND-installationsattesten er et bevis på, at vandinstallationen er sikret, leverer rent drikkevand i ejendommen og lever op til autorisationslovens bestemmelser om installationsarbejders udførelse.

Undersøgelsen er foretaget af en autoriseret VVS-installatør, der har gennemgået KemTech ApS` kursus God vandhygiejne – vejen til øget værdi.

Sikring af drikkevandet
Danmark er velsignet med rigeligt og rent drikkevand af meget høj kvalitet, men det er afgørende, at det rene vand ikke forurenes af nedslidte, uhensigtsmæssige og direkte forkerte installationer.

For at vi sammen kan værne om det rene drikkevand, som vandforsyningen leverer, har KemTech ApS etableret certificeringsordningen RENT VAND.

RENT VAND certificeringen henvender sig til ejendomme med store vandsystemer, som fx almennyttige boligforeninger, andels- og ejerboligforeninger, ejendomsadministrationer, hoteller, restauranter, catering- og storkøkkener, offentlige forsyningsvirksomheder samt virksomheder beskæftiget med fødevare- og medicinalproduktion.

Drikkevandssikkerhed er ejendomsejerens ansvar
Tendensen er, at flere og flere vandforsyninger producerer drikkevand efter fødevarestandarden ISO 22000. Det giver vandforsyningerne mulighed for at stille krav til virksomheds- og bygningsejere om dokumenteret eftersyn af drikkevandsinstallationerne og krav om sikring mod tilbagestrømning af vand fra bygningen til det offentlige ledningsnet.

Vandforsyningerne kan pålægge ejerne at tilpasse deres drikkevandsinstallationer, så drikkevandet i ejendommen sikres. Vandforsyningerne kan også forlange dokumenteret kontrol af tilbageløbssikringer eller kontraventiler imod tilbagestrømning efter DS/EN 1717 og DS/EN806-5.

Ved at opnå certificeringen RENT VAND og den tilhørende vandinstallationsattest efterleves samtidig vandforsyningernes og bygningsreglementets krav om, at en ejendoms drikkevandsinstallationer skal vedligeholdes og sikres forsvarligt.

Fornyelse af vandinstallationsattest
Vandinstallationsattesten skal fornyes hvert andet år fra den udstedelsesdato, som står på vandinstallationsattesten. Hvert andet år skal vandinstallationen dermed gennemgås af en autoriseret VVS-installatør godkendt af KemTech ApS, som tilser, at vandinstallationen stadig fungerer efter hensigten.

Anvendelse af RENT VAND’s logo
Ved brug af RENT VAND’s logo skal vandinstallationsattesten på linje med el-sikkerhedsattester og smileyordninger hænge synligt fremme, så alle til en hver tid kan vandinstallationsattesten.

Ejere af ejendomme, som har opnået certificeringen RENT VAND, må bruge RENT VANDS logo i egen markedsføring i den periode, som er angivet på vandinstallationsattesten.

Virksomhedseksempler
Konferencecentre, restauranter, hoteller, cateringvirksomheder, storkøkkener, kantiner, fødevareproducenter, laboratorie- og forskningsvirksomheder, hospitaler, plejehjem etc.

Logo kan rekvireres hos KemTech ApS.
e-mail: info@kemtech.dk
telefon: 44222116

Nyhedsbrev

Tilmeld dig KemTechs nyhedsbrev og få viden om sikring af drikkevandet, vedligeholdelse af vandinstallationer, god vandhygiejne og nyeste produkter på markedet til bygningens vandinstallationer. Vi udsender nyhedsbrev 2-4 gange om året. Du kan altid afmelde dig igen.