Services

Vi yder service for erhverv, udlejningsejendomme, institutioner, forsyningsvirksomheder, institutioner, VVS-virksomheder samt rådgivere og teknikere. Læs mere om det nedenfor.

Erhverv, udlejningsejendomme, institutioner og forsyningsvirksomheder
Sammen med vores certificerede partnere tilbyder vi at gennemgå bygningers drikkevandsinstallationer. Formålet med undersøgelsen er at give en tilstandsvurdering af installationerne, og dokumentere at der ikke er afvigelser i forhold til bygningsreglementets krav i relation til sikring mod tilbagestrømning.

Efter undersøgelsen udarbejdes en risikovurdering, der ud over beskrivelse af risiko for overstrømning i vandinstallationer også indeholder en beskrivelse af afspærrings- og reguleringsventiler på koldt- og varmtvandsinstallationerne samt installationernes tilstand i forhold til deres funktion.

Læs mere om gennemgang af vandinstallationer.

VVS- installationsvirksomheder
Vores passion for branchen koblet med mere end 30 års erfaring inden for den nordiske VVS- branche betyder, at vi tilbyder en pallette af elementer, der skaber værdi for en VVS-virksomhed. Det omhandler grundlæggende produktviden, introduktion til DS/EN1717, undervisning i sikring mod tilbagestrømning i teori og praksis, fokus på vandhygiejne samt kompetence og forretningsudvikling.

Læs mere om Uddannelse og kompetenceudvikling.

Rådgivere og teknikere
Vi tilbyder inspirationsmøder og minikonferencer om DS EN1717, sikring mod overstrømning i teori og praksis, årsager til korrosion i vandinstallationer og assistance ved syn- og skønsopgaver.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig KemTechs nyhedsbrev og få viden om sikring af drikkevandet, vedligeholdelse af vandinstallationer, god vandhygiejne og nyeste produkter på markedet til bygningens vandinstallationer. Vi udsender nyhedsbrev 2-4 gange om året. Du kan altid afmelde dig igen.